Booking

Hei! Meg kan du booke! Send en epost til parsun@parsunnorge.com

Prisbok/firma

Hei! Jeg driver firmaet Tema Norge John Markussen org nr 895 819 352 mva. Under dette firmaet sorterer jeg. Opptredener er Mva fri som regel.

En opptreden med konsert er ca 2 timer.

Konsert + program for barn og unge er gjerne 3-4 timer

Prisene varierer med opplegget du som kunde vil ha. Det er derfor ikke mulig å fastsette en direkte pris her. Men! Jeg er ikke en eventyrer når det gjelder prissetting. Utgangspunktet mitt er Nesodden Akershus, og det vil bli noe dyrere for en arrangør å ha meg i Tromsø for eks, enn for en på Nesodden.

Arrangementer som er såkalte alkoholfri hvor barn og ungdom er med tar jeg svært gjerne! Da lager vi show og får barn og voksne opp på scenen som stjerner! Jeg jobber mye med barn og ungdom.  Barn og unge som vil synge på scenen må ta med seg en minnepenn USB med den musikken de skal synge til eller ta med instrument som kan kobles inn i mixer. vanlige plugger!

ENGLISH

Hi! ! Send an email to parsun@parsunnorge.com
Price book / Company
 I run the company Tema Norge John Markussen org nr 895 819 352 mva. Under this company, I sort. Occasions are VAT free as a rule.
A concert performance is about 2 hours.
Concert + Program for children and youth is usually 3-4 hours
Prices vary with the arrangement you as a customer want. It is therefore not possible to fix a direct price here. But! I'm not an adventurer in terms of pricing. My starting point is Nesodden Akershus, and it will be somewhat more expensive for an organizer to have me in Tromsø, for example, than for one at Nesodden.
Events that are so-called alcohol-free in which children and young people are included, I am very happy to take! Then we make shows and get children and adults up on stage like stars! I work a lot with children and youth. Children and adolescents who want to sing on stage should bring a USB flash drive with the music they want to sing or bring instruments that can be connected to the mixer. regular plugs!

John